Sourcream1

User blog

เมลิออยโดสิส (Melioidosis) หรือที่รู้จักกันในโรคเมลิออยด์ เป็นโรคติดเชื้อที่พบได้ในทุกภาคของประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทางเข้า maxbet มักพบการระบาดเพิ่มมากขึ้นในช่วงฤดูฝน อีกทั้งเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคปอดบวมในชุมชน (community-acquired pneumonia) และภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรง เช่นภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด (septicemia) ที่ส่งผลต่ออัตราการเสียชีวิตสูงถึง 70% อีกด้วย

ใน ปี 2560 นี้ ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข รายงานพบผู้ป่วยโรคเมลิออยด์ จำนวนมากถึง 1,393 ราย ทั่วประเทศไทย และในจำนวนนั้นพบผู้เสียชีวิตถึง 18 ราย โดยจังหวัดที่พบผู้ป่วยมากที่สุดคือ จังหวัดอุบลราชธานีพบ 97 ราย ตามมาด้วยจังหวัดศรีสะเกษพบ 86 ราย

เชื้อก่อโรค

โรคเมลิออยด์ เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียชื่อ Burkholderia pseudomallei ซึ่งเป็นแบคทีเรีย แกรมลบรูปแท่ง เชื้อนี้มี 2 สายพันธุ์ คือ Arabinose positive (Ara+) และ Arabinose negative (Ara-) แต่ สายพันธุ์ที่มีรายงานการก่อโรคในประเทศไทยคือ สายพันธุ์ Arabinose negative ซึ่งพบได้ในดิน น้ำ ทางเข้า ibcbet และสัตว์หลายชนิด เช่น โค กระบือ แพะ โดยแบคทีเรียชนิดนี้มีระยะฟักตัวในผู้ป่วยที่มีอาการเฉียบพลันตั้งแต่ 1-21 วัน แต่พบเฉลี่ยอยู่ที่ 9 วัน

การติดต่อ

เชื้อ B. pseudomallei สามารถเข้าสู่ร่างกายคนผ่านทางผิวหนังที่สัมผัสกับดินหรือน้ำที่เป็นแหล่งรังโรค โดยไม่จำเป็นต้องมีแผลหรือรอยขีดข่วน แต่ในกรณีที่มีการสัมผัสดินและน้ำเป็นเวลานานหรือมีบาดแผลในบริเวณที่สัมผัสจะเพิ่มความเสี่ยงในการติดโรคมากขึ้น เชื้อ B. pseudomallei ยังสามารถเข้าสู่ร่างกายผ่านการรับประทานอาหารที่มีดินปนเปื้อน หรือดื่มน้ำที่ไม่ได้ผ่านการกรรมวิธีฆ่าเชื้อที่เหมาะสม และผ่านทางการหายใจซึ่งเกิดจากการหายใจนำฝุ่นดิน หรือลมฝนที่ปนเปื้อนเชื้อเข้าไปในปอด โรคนี้โดยปกติไม่ติดต่อจากคนสู่คน แต่สามารถติดต่อจากสัตว์สู่คนได้โดยการสัมผัสสารคัดหลั่ง หรือรับประทานสัตว์ที่เป็นโรค

ปัจจัยเสี่ยง

ผู้ที่จำเป็นต้องสัมผัสดินและน้ำเป็นระยะเวลานาน เช่นชาวนา และเกษตรกร จะมีความเสี่ยงของการเกิดโรคเมลิออยด์สูง นอกจากนั้นผู้ที่มีโรคเรื้อรังอันเป็นสาเหตุให้มีภูมิต้านทานโรคต่ำ เช่นผู้ป่วยโรคเบาหวาน โรคไตเรื้อรัง ผู้ที่ได้รับยากดภูมิต้านทาน จะมีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อเมลิออยด์เช่นกัน

อาการ

โรคนี้สามารถทำให้เกิดอาการและอาการแสดงได้หลายรูปแบบและไม่มีอาการเฉพาะชัดเจน ดังนั้นผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค maxbet มือถือ หรือมีปัจจัยเสี่ยงควรระมัดระวัง และสังเกตอาการของตนเอง โดยผู้ป่วยมักมาพบแพทย์ด้วยอาการไข้ติดต่อกันเป็นเวลานานโดยไม่ทราบสาเหตุ และต่อมาอาจเกิดอาการรุนแรงแตกต่างกันไปขึ้นกับตำแหน่งของอวัยวะที่เกิดโรค โดยอาการรุนแรงที่พบได้บ่อยได้แก่ อาการไข้สูงจากการติดเชื้อในกระแสเลือด (septicemia) อาการไอมีเสมหะ เจ็บหน้าอกจากการติดเชื้อที่ปอดเฉียบพลัน (acute pneumonia) อาการปัสสาวะแสบขัดจากการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ (urinary tract infection) อาการติดเชื้อในข้อหรือการเกิดฝีตามผิวหนัง และอวัยวะภายในซึ่งพบได้บ่อยในตับ ม้าม และต่อมน้ำเหลือง

การวินิจฉัยและการรักษา

เนื่องจากตัวโรคนี้มีไม่มีอาการจำเพาะ และมีอาการใกล้เคียงกับโรคติดเชื้ออื่นๆดังนั้นการวินิจฉัยจึงมีความสำคัญ โดยผู้ป่วยที่อยู่ในพื้นที่ระบาด และสงสัยว่าเป็นโรคเมลิออยด์ ควรได้รับการวินิจฉัยยืนยันโดยแพทย์ ด้วยวิธีการเพาะเชื้อจากเลือด และสิ่งส่งตรวจอื่นๆ เช่น ปัสสาวะ และเสมหะ แต่ในบางกรณีแพทย์อาจทำการวินิจฉัยผู้ป่วยที่มีอาการเข้าข่ายโรคตามเกณฑ์การวินิจฉัย แม้ไม่มีผลเพาะเชื้อยืนยัน ในส่วนของการรักษาโรคเมลิออยด์ เนื่องจากตัวโรคสามารถเกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรง ดังนั้นการรักษา ทางเข้า maxbetโรคนี้ผู้ป่วยจำเป็นต้องได้รับยาต้านจุลชีพชนิดฉีดอย่างรวดเร็วภายใต้การดูแลของแพทย์ และควรได้รับยาต้านจุลชีพชนิดรับประทานติดต่อกันเป็นระยะเวลานานเพื่อป้องกันการกลับมาเป็นซ้ำของโรค

การป้องกันการติดเชื้อ

การป้องกันการติดเชื้อสามารถทำได้โดยหลีกเลี่ยงการสัมผัสดินและน้ำโดยตรง หากจำเป็นต้องทำงานที่สัมผัสกับดินหรือน้ำ ควรสวมรองเท้าบูท ถุงมือยาง และกางเกงขายาวร่วมด้วย และควรทำความสะอาดร่างกายด้วยน้ำสะอาดและสบู่หลังเสร็จงาน นอกจากนั้นยังควรรับประทานอาหารและน้ำที่สุกสะอาดรวมถึงไม่ทานอาหารที่อาจมีการปนเปื้อนของดินหรือน้ำที่ไม่สะอาด อีกทั้งหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับลมฝุ่น หรือการลมฝนในพื้นที่ที่มีการระบาดของเชื้อ เพราะภาวะแทรกซ้อนจากโรคนี้มีความรุนแรง ดังนั้นการป้องกันการติดเชื้อจึงเป็นหนทางที่ดีที่สุด

ธนิสา อนุญาหงส์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา กล่าวว่า คอเลสเตอรอลเป็นไขมันที่อยู่ในเลือด ซึ่งมีอยู่หลายชนิด แต่ชนิดที่สำคัญและมักคุ้นเคยกันดีมี 3 ชนิด คือ แอลดีแอล (LDL) เอชดีแอล (HDL) คอเลสเตอรอล (Cholesterol) และไตรกลีเซอไรด์ (Triglyceride)

“LDL เป็นไขมันไม่ดีเปรียบเสมือนผู้ร้าย ทางเข้า ibcbet ถ้ามีปริมาณมากจะทำให้ร่างกายมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด HDL เป็นไขมันดี เปรียบเสมือนตำรวจที่คอยจับผู้ร้าย เพราะเป็นตัวกำจัด LDL ออกจากหลอดเลือดแดง ส่วน Triglyceride เป็นไขมันตัวหนึ่งในเลือด ที่เปรียบเสมือนผู้ช่วยผู้ร้าย คนที่มีระดับ Triglyceride สูงพร้อมกับระดับ HDL ต่ำ หรือ LDL สูง ยิ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจสูงขึ้น”

สำหรับวิธีการควบคุมคอเลสเตอรอลนั้น ธนิสา แนะนำให้ควบคุมอาหารและรับประทานที่ถูกต้อง จึงสามารถควบคุมระดับคอเลสเตอรอลได้

1.หลีกเลี่ยงไขมันจากสัตว์ เช่น ไม่ใช้น้ำมันที่ได้จากสัตว์มาประกอบอาหาร อาหารสำเร็จรูปที่มีไขมันสูง เช่น ไส้กรอก หมูยอ กุนเชียง แฮม เบคอน เป็นต้น อาหารฟาสต์ฟู้ด เช่น พิซซ่า ไก่ทอด เป็นต้น และหลีกเลี่ยงอาหารที่ปรุงประกอบด้วยการทอด

2.งดรับประทานเครื่องในสัตว์ทุกชนิด เช่น หัวใจ ไส้ ตับ ไต หรืออื่นๆ และ หลีกเลี่ยงอาหารทะเล เช่น กุ้ง หอย ปู และปลาหมึก เป็นต้น

3.หลีกเลี่ยงอาหารประเภทนมเนย โดยเฉพาะขนมปังหรือเบเกอรี่ที่มีนมเนยมากๆ เช่น เค้ก โดนัท ครัวซองต์ คุกกี้ เป็นต้น ยกเว้นนมพร่องมันเนยสามารถดื่มได้

4.เลือกรับประทานโปรตีนจากพืช เช่น ถั่วเหลือง เต้าหู้ ซึ่งเป็นแหล่งไขมันและโปรตีนที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย และอุดมไปด้วยวิตามิน เกลือแร่

5.รับประทานไข่แดงได้ไม่เกินสัปดาห์ละ 2 ฟอง ไข่ขาวสามารถรับประทานได้ไม่จำกัด ส่วนผักและผลไม้ให้รับประทานประจำ เพื่อให้ได้ใยอาหารช่วยในการ ดูดซับไขมันในระบบย่อยอาหารได้

6.งดสูบบุหรี่ เนื่องจากการสูบบุหรี่ทำให้ระดับ HDL ลดลง

7.พยายามออกกำลังกายสม่ำเสมอ ซึ่งจะสามารถลดระดับ Triglyceride และช่วยเพิ่มระดับ HDL โดยเน้นการออกกำลังกายแบบแอโรบิก เช่น พนันฟุตบอล ว่ายน้ำ วิ่งเหยาะๆ เดิน หรือปั่นจักรยาน เป็นต้น

Like this page, please share!

Want more? Join Dogsuniverse for free and be a part of our big Community where you can ask questions, discuss everything about dogs and meet other doglovers!

Register for free Why register?

Leave a Reply

What do you think? Write a comment on this page.